Şartname

“GİRESUN’DA KÜLTÜR VE YAŞAM” FOTO MARATONU

Giresun Valiliği – GEZFOD

“Giresun Foto Maratonu Şartnamesi”

 

Yarışmanın Konusu/Adı: “Giresun’da Kültür ve Yaşam”dır.

Yarışmanın Amacı:

Yarışma; ilimizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Giresun’un tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır. Fotoğraf sanatı aracılığı ile Giresun İl sınırları içerisindeki tarihi yapıları, doğal güzellikleri, bölgeye ait kültürel öğeleri, mahallelerdeki sosyal hayatın fotoğraflanması ve kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait görsel bellek ve Giresun’un tanıtılması için arşiv oluşturmak, ayrıca bu etkinlik aracılığıyla Türk Fotoğraf Sanatı ve fotoğraf sanatçılarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlanmaktadır.

Yarışma Organizasyonu:

Giresun Valiliği Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB olarak anılacaktır) ve Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD olarak anılacaktır) tarafından organize edilmektedir. Yarışmanın yürütücülüğü de aynı kurumlarca gerçekleştirilecektir.

Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, renkli olarak tek bölümlüdür.

Katılım Koşulları:

 • Fotomaraton 14-18 Ağustos 2019 tarihlerinde beş (5) gün sürecektir.
 • Fotomaratona katılım ücreti 20 TL’dir.
 • Fotomaratona, Seçici Kurul Üyeleri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Yarışma Sekreterleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları ile Düzenleme Kurulu’nca organizasyonda görevlendirilecek kişiler katılamazlar. Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Foto maratona teslim edilecek fotoğrafların etkinlik süresi içinde ve Giresun İl sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Katılımcı, kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih ve saatini güncellemeli; bellek kartını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecektir. Katılımcılara kayıt sırasında verilen numara rumuz olarak kullanılacaktır. Yarışmaya 1’den fazla fotoğraf verilmesi durumunda kayıt numarası ile birlikte sıra numarası kullanılacaktır (028-1, 028-2, gibi). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflar Düzenleme Kurulu’na sayısal ortamda teslim edilecektir. Gerektiğinde çalışmaların orijinali istenecektir.
 • Her katılımcı, yarışmaya fotomaratonda çektiği en çok 5 (beş) sayısal renkli fotoğraf ile katılabilir.
 • Çekimler JPEG formatında, 300 dpi, kenar boşluksuz ve çerçevesiz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. Fotoğraflarda kontrast, renk ayarı, keskinlik ve ışık ayarlamaları, kroplama, temizlik yapılması gibi basit müdahaleler serbesttir.
 • Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar ve fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilecektir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insanız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğraflarının, fotomaratonda kendisi tarafından çekilmiş olduğunu, gerekli izinlerin alındığını; basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini kabul eder. Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. maddesindeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının aldığı ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstradan bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül, mansiyon alan ve sergilemeye değer bulunan eserler Giresun Valiliği bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı materyallerde ve internet ortamında fotoğraf sanatçısının ismi açık olarak belirtilerek kullanılabilir. Kullanım hakkı Giresun Valiliği ile birlikte fotoğrafçıya ait olacaktır. Eser sahipleri bu durumda ilave bir hak iddia edemeyeceklerdir.
 • Fotomaratona teslim edilen fotoğrafların her türlü sorumluluğu katılımcıya aittir. Doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar ve cezai yaptırımlarda Giresun Valiliği ve Düzenleme Kurulu’na hiçbir sorumluluk yüklenemez.
 • Ödül alan eserler Giresun Valiliği ve GEZFOD sosyal medya (Facebook, instagram) hesaplarında yayınlanacaktır.
 • Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecektir, kurum eğer kullanmak ister ise sergileme bedeli kadar ücret ödeyip kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra hak sahiplerine e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Foto maratona kayıt yaptıran her katılımcı bu şartları kabul etmiş sayılır.

Konaklama:

Katılımcılar konaklama ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaktır. Önceden bilgi istenildiği takdirde GEZFOD ve GİRTAB Giresun ilinde bulunan otel ve konaklama yerleri hakkında yardımcı olacaktır. Ayrıca çadır  kurmak isteyen katılımcılar Giresun Belediye Plajında yer gösterilecektir.

Kayıt: 14 -17 Ağustos 2019 08.30 – 18.00 – GEZFOD Lokali

[table id=1 /]

[table id=2 /]

Düzenleme Kurulu:

Giresun Valiliği

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB)

Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD)

Paydaş Kurum:

Giresun Üniversitesi

Yarışma Sekreteryası/İletişim:

Erhan Aydın

Tel: 0 530 041 28 76

e-posta: erhanaydin64@hotmail.com

[table id=3 /]

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

Şartnameyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

[wpdm_package id=’106′]